1. SoftwareAdobeJak korzystać z Adobe Analytics, aby zawęzić segment rynku: identyfikowanie nabywców
Adobe Analytics dla manekinów

David Karlins

Ideą wykorzystywania dowolnej platformy do analizy danych jest pomoc w podejmowaniu lepszych decyzji. Adobe Analytics oferuje tak wiele różnych narzędzi do osiągnięcia tego celu. W szczególności marketing zawsze stara się znaleźć sposoby identyfikacji i ukierunkowania określonych segmentów rynku. Adobe Analytics udostępnia niestandardowy segment, który właśnie to robi.

Oto niestandardowy segment, z którego prawie każdy może korzystać w Adobe Analytics: kto kupuje rzeczy?

Jest niezwykle cenny we wszelkiego rodzaju raportach, aby móc analizować ten segment rynku użytkowników. W końcu to są twoje historie sukcesu i im łatwiej jest je wyróżnić w tabelach, tym więcej możesz zbierać i wykorzystywać dane, które ułatwiają większą sprzedaż.

Wyobraźmy sobie cel, zanim trafisz do narzędzia do tworzenia segmentów: chcesz zidentyfikować użytkowników, dla których istnieje zamówienie. Mając wyraźnie określone kryteria, możesz zdefiniować niestandardowy segment w celu przeglądania danych dla nabywców, wykonując następujące kroki:

Składniki segmentu Adobe Analytics