1. OprogramowanieAdobeOrganizacja i edycja zdjęć w aplikacji mobilnej Lightroom
Adobe Lightroom For Dummies, 2. edycja

Rob Sylvan

Oto najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o korzystaniu z Lightroom na urządzenia mobilne do organizowania i edytowania zdjęć. Za pomocą Lightroom na urządzenia mobilne można importować zdjęcia z karty pamięci w terenie. Bez względu na to, skąd pochodzą Twoje zdjęcia, możesz użyć wszystkich kluczowych narzędzi do edycji w module Develop Lightroom Classic, aby edytować te zdjęcia i zsynchronizować je z katalogiem Lightroom Classic.

Wszystkie te funkcje są dostępne na tabletach i telefonach komórkowych, ale interfejs ekranów tabletów może wyglądać nieco inaczej niż pokazane zrzuty ekranu telefonu.

Pomoc wsparcie

Możesz uzyskać pomoc w formie często zadawanych pytań, uzyskać dostęp do forum wsparcia Adobe i samouczki z przewodnikiem bezpośrednio z poziomu samej aplikacji. Stuknij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do ustawień aplikacji. Na ekranie ustawień znajdziesz menu Pomoc i obsługa techniczna oraz wiele innych przydatnych ustawień, które pomogą Ci w pełni wykorzystać aplikację. Poświęć chwilę na zapoznanie się z każdą opcją i zobacz, co jest dostępne. Sprawdź sekcję Co nowego po każdej aktualizacji aplikacji, aby zobaczyć, co zostało dodane.

Wszystkie zdjęcia i filtrowanie

Album Wszystkie zdjęcia, który pojawia się w górnej części ekranu głównego, umożliwia dostęp do wszystkich zdjęć zsynchronizowanych z Lightroom. Obejmuje to wszystkie zdjęcia zsynchronizowane z Lightroom Classic i wszystkie zdjęcia zrobione w aplikacji lub zaimportowane z rolki aparatu.

Możesz filtrować wyświetlane informacje, dotykając ikony ścieżki u góry ekranu. Filtruj to, co jest wyświetlane podczas przeglądania wszystkich zdjęć, ale funkcja działa tak samo w każdym przeglądanym albumie. Stuknięcie ikony ścieżki powoduje wyświetlenie następującej (i rosnącej) listy kryteriów, których można użyć do filtrowania zdjęć:

  • Ocena: Oceny w gwiazdkach zastosowane tutaj lub w Lightroom Classic mogą być użyte do udoskonalenia tego, co jest widoczne. Flagi: Podobnie jak w przypadku ocen, tutaj można użyć flag zastosowanych w dowolnej aplikacji. Media: można filtrować według zdjęć lub filmów. Aparat: Filtruj według aparatu użytego do utworzenia zdjęcia. Ludzie: jeśli korzystasz z funkcji rozpoznawania twarzy w Lightroomie opartym na chmurze, możesz filtrować te wyniki. Pamiętaj, że tagi osób nie synchronizują się między Lightroom i Lightroom Classic. Lokalizacja: zdjęcia można filtrować na podstawie danych geolokalizacyjnych. Słowa kluczowe: jeśli zastosowałeś słowa kluczowe w aplikacji Lightroom opartej na chmurze, zaimportowałeś zdjęcia, do których wcześniej zastosowano słowa kluczowe, lub przeprowadziłeś migrację katalogu Lightroom Classic, możesz filtrować według tych słów kluczowych. Pamiętaj, że słowa kluczowe nie synchronizują się między Lightroom i Lightroom Classic. Edytowane: Filtruj na podstawie tego, czy zdjęcie zostało edytowane.

Opcje segmentacji i wyświetlania

Stuknij menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do menu zmiany sposobu dzielenia zdjęć (pogrupowania), zmiany opcji sortowania i uzyskania dostępu do dodatkowych opcji widoku. W połączeniu z nimi stanowią one zestaw potężnych narzędzi do wyświetlania tylko zdjęć, które chcesz zobaczyć, i sposobu ich wyświetlania.

Wyszukiwanie Adobe Sensei

Ze względu na fakt, że wszystkie zdjęcia w Lightroomie są przechowywane w chmurze (nawet jeśli to tylko inteligentny podgląd), Adobe wykorzystuje swoją zastrzeżoną technologię, która wykorzystuje uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję (zwaną Adobe Sensei) do identyfikacji zawartości twoich zdjęć i automatycznie oznacz je odpowiednimi słowami kluczowymi, których możemy użyć do wyszukiwania w Lightroom. Pamiętaj, że ta funkcja nie istnieje w Lightroom Classic.

Za pomocą Adobe Sensei możesz przeszukiwać swoją bibliotekę w chmurze Lightroom bez konieczności ręcznego dodawania jakichkolwiek słów kluczowych. Wystarczy dotknąć ikony Szukaj (wygląda jak lupa) podczas przeglądania źródła, które chcesz wyszukać (zacznij od Wszystkie zdjęcia, aby wyszukać wszystko), a następnie wprowadź słowa, które chcesz wyszukać. Podczas pisania zobaczysz listę aspektów, od słów kluczowych, lokalizacji, metadanych aparatu i innych elementów, które możesz stuknąć, aby zobaczyć wyniki (lub po prostu pisać, aby wprowadzić kryteria). Możesz wprowadzić wiele terminów (aspektów), aby dodatkowo zawęzić wyniki, jak pokazano. Stuknięcie x na dowolnym aspekcie wyszukiwania spowoduje usunięcie go z wyników.

Adobe Sensei

Dodawanie zdjęć z rolki aparatu

Jeśli jesteś podobny do mnie, na urządzeniu mobilnym na pewno będziesz mieć wiele innych aplikacji do edycji zdjęć i aparatów fotograficznych, a prawdopodobnie masz już więcej niż kilka zdjęć. Z pewnością możesz nadal korzystać z innych aplikacji, ale rozważ importowanie wszystkiego z aparatu do rolki w Lightroom, aby skopiować te zdjęcia na komputer i wykonać ich kopię zapasową. Oto jak:

  1.  Stuknij niebieską ikonę Dodaj zdjęcia w prawym dolnym rogu ekranu. Lewa strona niebieskiego przycisku służy do dodawania nowych zdjęć, a prawa strona otwiera moduł aparatu.  Wybierz źródło, w którym znajdują się Twoje zdjęcia. Rolka z aparatu w urządzeniu będzie domyślną lokalizacją, ale możesz dotknąć tego menu rozwijanego i w razie potrzeby wybrać inny folder.  Wybierz zdjęcia, które chcesz dodać. Możesz stuknąć dowolne zdjęcie, aby je wybrać, lub przeciągnąć palcem po całym szeregu zdjęć. Menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu daje dostęp do poleceń służących do wybierania wszystkich, a nawet filtrowania według zdjęć, filmów lub surowego. Wszystkie zdjęcia dodane wcześniej do Lightrooma mają logo Lr w lewym górnym rogu, jak pokazano. Możesz odznaczyć zdjęcia, stukając je po raz drugi.  Naciśnij przycisk Dodaj, który pojawia się na dole ekranu, aby zakończyć proces.

Możesz dodać zdjęcia do określonego albumu, najpierw wpisując ten album, a następnie stukając ikonę Dodaj zdjęcia, aby rozpocząć proces. Możesz importować zdjęcia z karty pamięci z dowolnego aparatu w ten sam sposób. (W zależności od urządzenia może być potrzebny adapter z czytnikiem kart).

dodawanie zdjęć w Adobe Lightroom

Zastosuj podczas importu

Chociaż nie możesz zrobić tyle z Lightrooma opartego na chmurze, co z okna Importuj w Lightroom Classic, możesz automatycznie dodać kilka rzeczy do zdjęć w ramach procesu importowania. Stuknij ikonę Ustawienia na ekranie głównym, aby przejść do ekranu Ustawienia. Stamtąd stuknij Importuj, aby uzyskać dostęp do jego opcji, jak pokazano. Tutaj możesz włączyć i wyłączyć automatyczne dodawanie zdjęć i filmów z rolki z aparatu (natychmiast je wyłączyć, aby uniknąć zrzucenia całej rolki z aparatu do Lightroom), zastosować proste oświadczenie o prawach autorskich do zdjęć oraz włączyć / wyłączyć obiektyw profile są automatycznie stosowane (włącz to dla wszystkich plików).

Ustawienia importu Lightroom

Tworzenie albumów i folderów

Gdy dodajesz więcej zdjęć do Lightroom, możesz je uporządkować za pomocą albumów i folderów. Albumy i foldery są odwzorowywane z powrotem na to, czego używasz w Lightroom Classic do organizowania w panelu Kolekcje. Kluczową rzeczą, o której należy wiedzieć, jest to, że albumy zawierają zdjęcia, a foldery przechowują albumy.

Oto jak utworzyć nowy album:

  1.  Stuknij ikonę Utwórz nowe albumy i foldery (+) po prawej stronie nagłówka Albumy na ekranie głównym. Ujawnia to opcje tworzenia nowego albumu lub folderu.  Stuknij ikonę Utwórz nowy album. To ujawnia wyskakujące okno Utwórz album.  W wyskakującym oknie Utwórz album wprowadź znaczącą nazwę i dotknij OK. To dodaje nowy album.

Kroki tworzenia nowego folderu są takie same, z tym że zamiast tego stuknij ikonę Utwórz nowy folder. Po utworzeniu kilku albumów możesz dodawać (lub przenosić) zdjęcia między albumami. Oto jak:

  1.  Zacznij od wszystkich zdjęć, aby mieć dostęp do całej biblioteki zsynchronizowanych zdjęć.  Wybierz zdjęcie, które chcesz dodać do albumu. Długie naciśnięcie zdjęcia powoduje jego wybranie i przejście do trybu wybierania kolejnych.  Stuknij dowolne dodatkowe zdjęcia, które chcesz dołączyć. Możesz dotknąć i przesunąć palcem po wielu zdjęciach, aby wybrać je szybciej.  Stuknij ikonę Dodaj do u dołu ekranu. Pojawi się lista istniejących albumów.  Stuknij pole wyboru po lewej stronie albumu, do którego chcesz dodać wybrane zdjęcia, a następnie stuknij Dodaj. Wybrane zdjęcia zostaną dodane do tego albumu.

Tworzone tutaj albumy są synchronizowane z Lightroom Classic i pojawiają się w panelu Kolekcje w zestawie kolekcji o nazwie Lightroom. Pamiętaj, że foldery w opartym na chmurze Lightroomie nie są synchronizowane (podobnie jak zestawy kolekcji z Lightroom Classic).

Stosowanie ocen i flag

Jednym z pierwszych zastosowań Lightrooma w mobilnym przepływie pracy był sposób na stosowanie ocen, flag lub obu na zdjęciach podczas podróży. Jednym ze scenariuszy może być zaimportowanie zdjęcia do Lightroom Classic podczas pracy w terenie, a następnie dodanie tych zdjęć do zsynchronizowanej kolekcji / albumu. Po zakończeniu synchronizacji możesz opuścić Lightroom Classic, a podczas lotu / jazdy do domu wyciągnąć telefon, otworzyć Lightroom i przejrzeć zdjęcia, aby rozpocząć proces oznaczania i oceniania. Pamiętaj, że mogą obowiązywać opłaty za transfer danych, gdy nie korzystasz z Wi-Fi.

Aby rozpocząć stosowanie ocen lub flag, musisz przejść do widoku Oceń i przejrzyj. Stuknij jedno zdjęcie, aby wypełniło ekran, dotknij menu rozwijanego w lewym górnym rogu ekranu i wybierz Oceń i przejrzyj. Szybko zastosuj ocenę gwiazdkową, przeciągając stuknięciem w górę lub w dół po lewej stronie obrazu i zatrzymując się, gdy osiągniesz żądaną ocenę gwiazdkową, która pojawi się na ekranie. Możesz szybko zmienić stan flagi, przeciągając palcem w górę lub w dół po prawej stronie zdjęcia, aby uzyskać dostęp do opcji oznaczania. Następnie przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do następnego zdjęcia. Przy odrobinie praktyki proces przebiega dość szybko. Te ustawienia są następnie automatycznie synchronizowane z powrotem do Lightroom Classic. Pod zdjęciem znajdują się również ikony gwiazd i flag, które możesz stuknąć, aby w ten sposób zastosować oceny i flagi.

Edytuj zdjęcia w dowolnym miejscu dzięki aplikacji mobilnej Lightroom

Z każdą aktualizacją Lightroom Adobe zbliża ją do parytetu funkcji z modułem Develop w Lightroom Classic. Nie mam wystarczająco dużo miejsca w tej książce, aby zagłębić się w każdą z opcji, ale mogę dostarczyć mapę narzędzi w Lightroom dla urządzeń mobilnych z powrotem do odpowiednich opisów tych samych narzędzi od momentu, gdy omówiłem je jako część Opracuj moduł. Pamiętaj, że wszystko, co możesz zrobić w Lightroom Classic, można poprawnie renderować w Lightroom na urządzenia mobilne i odwrotnie. Różnice w interfejsie wynikają głównie z używania urządzenia dotykowego w przeciwieństwie do klawiatury i myszy, ale Adobe zmienił także nazwę i przegrupował niektóre zmiany, przechodząc do Lightrooma opartego na chmurze. Jako użytkownik Lightroom Classic myślę, że znajdziesz narzędzia, które będą intuicyjne i znajome, gdy tylko się orientuję.

Aby przejść do trybu edycji, dotknij menu rozwijanego w lewym górnym rogu i dotknij Edytuj. Jeśli trzymasz urządzenie w orientacji pionowej, narzędzia do edycji pojawią się u dołu ekranu. Jeśli obrócisz urządzenie do orientacji poziomej, narzędzia do edycji pojawią się po prawej stronie ekranu (pamiętaj, że większe ekrany na tablecie będą wyglądały nieco inaczej niż na telefonie). Niezależnie od tego, w jaki sposób trzymasz urządzenie, Lightroom ma więcej narzędzi niż może pojawić się na jednym ekranie, więc przesuń pasek narzędzi w lewo lub w prawo, aby zobaczyć je wszystkie. Zalecam zacząć od orientacji pionowej, ponieważ wyświetla ona nazwę pod ikoną każdego narzędzia, aby pomóc Ci je poznać. Większość narzędzi jest prostym dopasowaniem do tego, co wiesz w module Develop, ale chcę wskazać kilka mniej oczywistych:

  • Selektywne: dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do ustawień pędzla, promieniowych i stopniowanych (lub liniowych). Jeśli masz wybrane zdjęcie zawierające mapę głębokości, możesz także znaleźć narzędzie Dostosowanie maski głębokości. Światło: Stuknij ikonę oznaczoną Światło, aby uzyskać dostęp do korekt wartości tonalnych znajdujących się w panelu Podstawowym, a także krzywej tonalnej. Kolor: w obszarze Kolor znajdują się narzędzia regulacji balansu bieli, suwaki Wibracja i Nasycenie oraz elementy sterujące czarno-białe i HSL. Efekty: tutaj są zagnieżdżone Klarowność, Odhazowanie, Winieta, Ziarno i Podział tonów. Geometria: zawiera elementy sterujące znajdujące się w panelu Przekształć w module Develop.

Najlepszym sposobem na naukę tutaj jest gra. Wszystkie wprowadzone zmiany są nieniszczące, a po prawej stronie paska narzędzi znajduje się przycisk Reset, za pomocą którego można wrócić do miejsca rozpoczęcia. Koniecznie sprawdź samouczki z przewodnikiem w aplikacji.

Narzędzia do edycji Lightroom

Eksportuj kopie

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z wprowadzeniem zdjęć do aplikacji, posortowaniem ich, ocenieniem i edycją, prawdopodobnie jesteś gotowy, aby udostępnić je światu. Jasne, możesz poczekać, aż wszystko z powrotem zsynchronizuje się z Lightroom Classic i użyć funkcji eksportu, ale nie musisz czekać. Możesz wybierać zdjęcia w Lightroomie i udostępniać edytowane kopie swoim ulubionym platformom społecznościowym, innym edytorom zdjęć, e-mailom, wiadomościom SMS, a nawet rolce aparatu. W rzeczywistości jest to najlepszy sposób udostępniania zdjęć aplikacjom społecznościowym, takim jak Facebook i Instagram, które utrudniają udostępnianie z komputera.

Jeśli patrzysz na miniatury, naciśnij długo zdjęcie, które chcesz wybrać (tak jak podczas dodawania zdjęć do albumów), a zobaczysz ikonę Udostępnij u dołu ekranu (poszukaj etykiety Udostępnij) . Jeśli oglądasz pojedyncze zdjęcie (na przykład podczas oceniania lub edycji), w prawym górnym rogu ekranu pojawi się ikona Udostępnij (kwadrat ze strzałką skierowaną w górę). Stuknięcie ikony Udostępnij powoduje wyświetlenie opcji udostępniania w innych aplikacjach, otwierania w innych aplikacjach, edytowania w innych aplikacjach Adobe lub po prostu zapisywania w rolce z urządzenia, jak pokazano.

Dostępne opcje zależą od systemu operacyjnego urządzenia i innych aplikacji zainstalowanych na tym urządzeniu. Po wybraniu opcji udostępniania Lightroom przedstawia wybór rozmiaru obrazu, w którym możesz wybrać mały rozmiar (dobry dla większości udostępniania w mediach społecznościowych) lub maksymalny dostępny (dobry do edycji). Pamiętaj, że jeśli wybrane zdjęcie zostało zsynchronizowane z Lightroom Classic, będziesz pracować tylko z inteligentnym podglądem, który jest ograniczony do 2560 pikseli na dłuższej krawędzi, więc nie będziesz mógł wyeksportować niczego większego.

To tylko wierzchołek Lightroom na mobilną górę lodową, więc eksploruj, sprawdź zasoby, które udostępniłem i baw się dobrze.