1. Oprogramowanie Oprogramowanie biznesowe Szybkie książki Strona QuickBooks Online Dashboard

Autorstwa Elaine Marmel

Gdy po raz pierwszy zobaczysz swoją firmę w QuickBooks Online, strona Pulpitu nawigacyjnego zawiera pola z linkami do opcji, których możesz użyć do skonfigurowania ważnych dla Ciebie funkcji w QBO. Możesz użyć tych łączy i skonfigurować te opcje podczas instalacji lub możesz poczekać do później.

Aby ukryć opcje, kliknij Ukryj w prawym górnym rogu pola. Nie martw się, nadal możesz skonfigurować opcje związane z dowolnym z tych pól; na poniższym rysunku zauważ łącze Wznów konfigurację w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego. Kliknij, aby ponownie wyświetlić opcje konfiguracji. Po zamknięciu tych pól na stronie Pulpitu wyświetlają się informacje dotyczące Twojej firmy.

Pulpit nawigacyjny QuickBooks

W środku rysunku, używając większości nieruchomości na stronie Dashboard, znajdziesz informacje, które zmieniają się w zależności od tego, co kliknąłeś podczas korzystania z QBO. Na przykład, gdy początkowo otwierasz QBO, informacje są informacjami o firmie. Jeśli klikniesz wpis na pasku nawigacyjnym (po lewej stronie ekranu), informacje na środku strony pulpitu nawigacyjnego zmienią się na informacje związane z klikniętym wpisem. Jeśli wybierzesz opcję w menu Gear (omówioną w dalszej części tego rozdziału), wyświetlone informacje dotyczą wybranej opcji.

Być może zauważyłeś przycisk Prywatność na rysunku. Możesz użyć tego przycisku, aby tymczasowo ukryć informacje finansowe na stronie panelu. Na przykład możesz włączyć Prywatność, jeśli korzystasz z QuickBooks w miejscu publicznym lub nawet w biurze, gdy nie jesteś sam. Po włączeniu Prywatność pozostaje włączona, dopóki nie wyłączysz jej ponownie.

Pasek nawigacyjny biegnie w dół po lewej stronie ekranu. Z paska nawigacyjnego korzystasz tak samo, jak z menu; kliknij element na pasku nawigacyjnym, aby przejść do tej części QBO. Na przykład możesz kliknąć Sprzedaż na pasku nawigacyjnym, aby zobaczyć istniejące transakcje sprzedaży w QBO i utworzyć nową transakcję Sprzedaż.

Podświetlony wpis na pasku nawigacyjnym pomaga zidentyfikować używaną sekcję QBO.

Po prawej stronie strony Pulpit nawigacyjny znajduje się lista skonfigurowanych kont bankowych; jeśli przewiniesz na dół listy, znajdziesz opcje połączenia kont z ich bankami, wybierz konto i otwórz jego rejestr oraz przejrzyj całą aktywność, jaką jest dziennik kontroli w QBO. Dziennik kontroli zawiera wszystkie transakcje utworzone, zmienione lub usunięte w QBO, a także każdą instancję osoby logującej się do QBO i wylogowanej z niej.

Po kliknięciu przycisku Pomoc zobaczysz menu typowych tematów, które zdaniem QBO mogą Cię zainteresować, i możesz wpisać tekst w polu wyszukiwania, aby znaleźć pomoc na określony temat.

Menu pomocy online QuickBooks

Na przykład po kliknięciu łącza Utwórz nową firmę lub firmy internetowe QuickBooks (tylko USA), QBO wyświetli stronę Jak utworzyć nową firmę lub firmy QuickBooks online, zawierającą instrukcje dotyczące tego tematu.

Temat pomocy online w QuickBooks

W prawej krawędzi u góry ekranu znajdują się dwa przyciski związane z transakcjami, które wyświetlają listy, których możesz użyć do pracy z transakcjami. Poniższy rysunek pokazuje menu Utwórz, które pojawia się po kliknięciu przycisku Utwórz, który pojawia się jako znak plus (+), gdy menu jest zamknięte, oraz X, gdy menu jest otwarte.

QuickBooks Online Utwórz menu

Kolejny rysunek pokazuje, co widzisz po kliknięciu przycisku Wyszukaj, który pojawia się jako lupa po prawej stronie przycisku menu Utwórz. Zobaczysz listę ostatnio wprowadzonych transakcji; możesz kliknąć dowolną transakcję na liście, aby ją otworzyć. Możesz także użyć pola Wyszukaj transakcje, aby wyszukać transakcję.

Szybkie wyszukiwanie online

Po prawej stronie dwóch przycisków związanych z transakcją widoczny jest przycisk Gear. Po kliknięciu przycisku Gear zobaczysz menu pokazane na poniższym rysunku, którego używasz do przeglądania i zmiany ustawień firmy QBO; przeglądać listy; praca z narzędziami takimi jak import i eksport, narzędzia do uzgadniania i budżetowania; i przeglądaj informacje o swoim koncie QBO. Zauważ, że menu Gear jest podzielone na cztery kolumny, które organizują powiązane polecenia.

Menu QuickBooks Online Gear